CASESoftware© 2005

Despre noi

Published: Monday, 25 August 2014

VIZIUNE

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” îşi propune să formeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică de succes, un cetăţean european democratic şi performant.

MISIUNE

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” este un veritabil Centru educational al Clujului, cu un rol bine precizat, şi anume dezvoltarea profesională a elevilor în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, în egală măsură cu asigurarea unei bune pregătiri în domenii conexe, astfel încât aceştia să se integreze socio-profesional şi să-şi continue învăţarea de-a lungul vieţii.

 

Tehnician de telecomunicaţii
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician de telecomunicaţii, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a reţelelor de telecomunicaţii. Utilizează elementele de bază în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale echipamentelor de telecomunicaţii, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele de telecomunicaţii în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Această calificare profesională necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă tehnice (profesionale), obţinute prin pregătirea în cadrul orelor de laborator tehnologic şi instruire practică din cadrul modulelor: Componente şi circuite electronice în telecomunicaţii Reţele de comunicaţii, Medii de transmisie, Tehnici de comutaţie şi de transmisiuni.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.
Absolvenţii, viitori angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe, comunicarea într-o limbă modernă, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, iniţierea unei afaceri.

   Tehnician operator tehnică de calcul
Absolvenţii liceului tehnologic, calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul, vor fi putea să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, şi reparare a sistemelor de calcul. Asigură controlul tehnic al sistemelor de calcul, le întreţine în vederea funcţionării conform normelor tehnice.
Obţinerea acestei calificări presupune includerea obligatorie a unor seturi de competenţe transferabile pentru a sprijini integrarea pe piaţa forţei de muncă, precum şi includerea socială, asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. Aceste competenţe, numite Competenţe-cheie, asigură pregătirea absolvenţilor pentru orice loc de muncă, pe baza unor capacităţi de ordin tehnic, social şi personal care sunt apreciate şi cerute de către angajatorii din întreaga lume.
Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul acestei calificări, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează creativitatea, inventivitatea şi îl ajută să dobândească abilităţi tehnice în cadrul modulelor de specialitate cum ar fi: Asamblarea unui sistem de calcul, Sisteme de operare şi programe specifice, Reţele de calculatoare, Securitatea sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a competenţelor dobândite

Tehnician în activităţi de poştă

După dobândirea calificării din domeniul economic, profilul servicii, calificarea: „Tehnician în activităţi de poştă” absolventul poate desfăşura activităţi în cadrul operatorilor de servicii poştale de stat Compania Naţională Poşta Română – C.N.P.R. şi alte servicii de curierat rapid, unde absolventul poate lucra pe post de oficiant poştal, factor poştal, casier poştal, mânuitor de valori, cartator sau la un operator poştal privat cum ar fi: HIT MAIL, DHL, TNT, CARGUS, FedEx, NEMO CURIER, FAST CURIER, FAN CURIER sau alţii care vor obţine licenţa de prestare servicii poştale.
Orele de laborator tehnologic de la următoarele module: Marketingul afacerii, Planificarea operaţională, Organizarea resurselor umane, Managementul calităţii, Promovarea serviciilor poştale se desfăşoară pe baza modelului de proiectare „firma de exerciţiu”. Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţa a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.

Tehnician Electronist

    Calificarea de Tehnician electronist asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare efectuării operaţiilor de analiză, planificare, organizare, coordonare şi control al lucrărilor de realizare, utilizare, întreţinere şi reparaţii specifice domeniului.
Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician electronist, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de identificare a tipurilor de circuite electronice, de realizare de circuite electrice de curent alternativ (c.a.),de utilizare de aparate de c.a de joasă tensiune,de identificare de tipuri de circuite electronice, de evaluare a performanţelor circuitelor electronice si conectarea circuitelor electronice în echipamente şi instalaţii.
Utilizează elementele de bază în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale echipamentelor electronice, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare.
Această calificare profesională necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă tehnice (profesionale), obţinute prin pregătirea în cadrul orelor de laborator tehnologic şi instruire practică din cadrul modulelor: Surse de alimentare în comutaţie, Microprocesoare/Microcontrolere, Analiza circuitelor electronice,Proiectareacircuitelorelectronice.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predareşievaluare,centratepeelev.
Absolvenţii, viitori angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe, comunicarea într-o limbă modernă, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, iniţierea unei afaceri.

Hits: 5665