CASESoftware© 2005

Dotare

Published: Thursday, 14 January 2016

Dotarea școlii


Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii bune de desfășurare a procesului instructiv-educativ:


o 25 săli de clasă moderne
o 3 laboratoare de informatică cu o dotare foarte bună
o 2 platforme AEL
o laboratoare de științe: chimie, biologie, fizică
o 3 laboratoare de electronică, telecomunicaţii
o 3 ateliere de electronică
o 6 cabinete specializate pe discipline
o sală de sport şi teren de sport
o bibliotecă şcolară modernă
o cabinet de asistență psihopedagogică
o cabinet medical
o internat cu 16 dormitoare
o cantină.


Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, modern, calitatea lecţiilor susţinute este asigurată de utilizarea constantă a resurselor didactice diverse: soft-uri educaţionale, laptop, videoproiector, filme didactice, planşe, instrumente de laborator, echipamente didactice specifice diferitelor specializări, auxiliare curriculare.

Hits: 4329