CASESoftware© 2005

ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A LICEU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Published: Friday, 10 July 2020

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

Candidații admiși în clasa a IX-a învățământ liceal la Colegiul Tehnic de Comunicații “Augustin Maior” în urma repartizării computerizate își vor depune dosarele de înscriere în perioada 25-28 iulie 2021.

Depunerea dosarelor se poate face:

  • la sediul Colegiului Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior”, Cluj-Napoca, str. Moților nr. 78-80, în ziua de 25 iulie 2021 (pentru cazuri deosebite), între orele 10-11; 
  • la sediul Colegiului Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior”, Cluj-Napoca, str. Moților nr. 78-80, în zilele de 26-28 iulie 2021, orele 9-12; 
  • prin e-mail, documente scanate (până în 28 iulie la orele 12).

 

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. (Ordinul ME nr. 3721/23.04. 2021) )

Dosarelor în format electronic se vor trimite la adresa:

Se va trimite:

  • un singur folder arhivat care să conțină documentele de inscriere scanate, folder redenumit cu numele elevului sau
  • un singur document pdf. care să conțină scanate unul după altul toate documentele de inscriere, document redenumit cu numele elevului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

a) cererea de înscriere – se descarcă AICI PDF sau AICI WORD (sau se completează la sediul Colegiului A. Maior)

b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere (originale şi în copie);

c) adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

d) foaia matricolă pentru clasele V– VIII (cu calculul mediei generale);

e) adeverința medicală;

f) dosar plic (dacă înscrierea se face la sediul școlii).

Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

Hits: 4562